Ro­nal­do i trä­ning – re­ser med till Sve­ri­ge

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

På grund av en in­fek­tion i fo­ten spe­la­de in­te Cristi­a­no Ro­nal­do, 35, mot Kro­a­ti­en i lör­da­gens 4–1-se­ger i Na­tions Le­a­gue-pre­miä­ren för sitt Por­tu­gal.

Men nu har världs­stjär­nan trä­nat med la­get. Det in­ne­bär ock­så att han kom­mer re­sa med trup­pen till Sve­ri­ge för tis­da­gens mö­te med Blå­gult på Fri­ends are­na.

– Jag vi­la­de in­te ho­nom. Om han ha­de va­rit i bra form ha­de han spe­lat mat­chen. Han trä­na­de i dag (läs i går), mår bätt­re och han kom­mer att re­sa till Sve­ri­ge. Det är in­te en ska­da, men han be­hö­ver åter­häm­ta sig från in­fek­tio­nen, sa­de Por­tu­gals för­bunds­kap­ten Fer­nan­do San­tos till RTP en­ligt Fot­boll­s­ka­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.