PL-stjär­nor har tes­tats po­si­tivt för covid-19

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Man­ches­ter Ci­ty-spe­lar­na Riy­ad Ma­h­rez och Ay­me­ric La­por­te har bå­da satts i ka­ran­tän ef­ter att ha tes­tat po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set. Al­la and­ra spe­la­re i la­get har tes­tats ne­ga­tivt.

Det be­kräf­tar Pre­mi­er Le­a­gu­e­klub­ben på sin hem­si­da.

Li­ga­spe­let har pre­miär till hel­gen, men Ci­ty in­le­der sin sä­song först i den and­ra om­gång­en. Det­ta på grund av att la­get del­tog i Cham­pi­ons Le­a­gue-slut­spe­let i Lis­sa­bon i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.