Svens­ka Aka­de­mi­en

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Svens­ka Aka­de­mi­ens 18 plat­ser re­fe­re­ras till som ”de ader­ton”. Här är de som sit­ter på sto­lar­na i dag.

Stol nr 1: Eric M Ru­nes­son, ju­rist. Stol nr 2: Bo Ralph, språk­ve­ta­re. Stol nr 3: Stu­re Al­lén, språk­ve­ta­re. Stol nr 4: An­ders Ols­son, lit­te­ra­tur­histo­ri­ker och för­fat­ta­re. Stol nr 5: Va­kant. Stol nr 6: Tho­mas Ri­ad, språk­ve­ta­re. Stol nr 7: Åsa Wik­forss, fi­lo­sof. Stol nr 8: Jesper Sven­bro, po­et och lit­te­ra­tur­fors­ka­re. Stol nr 9: El­len Matt­son, för­fat­ta­re. Stol nr 10: Pe­ter Englund, histo­ri­ker. Stol nr 11: Mats Malm, lit­te­ra­tur­histo­ri­ker och över­sät­ta­re. Stol nr 12: Per Wäst­berg, för­fat­ta­re. Stol nr 13: An­ne Swärd, för­fat­ta­re. Stol nr 14: Va­kant. Stol nr 15: Ji­la Mos­sa­ed, po­et. Stol nr 16: Kjell Espmark, för­fat­ta­re och lit­te­ra­tur­fors­ka­re. Stol nr 17: Ho­ra­ce Eng­dahl, lit­te­ra­tur­histo­ri­ker och för­fat­ta­re. Stol nr 18: Tua Fors­ström, po­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.