I DAG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

… är det In­ter­na­tio­nel­la läs­kun­nig­hets­da­gen. Den är in­stif­tad av Une­sco för att på­min­na om hur vik­tigt det är för in­di­vi­der att kun­na lä­sa och skri­va som en del av sam­häl­lets ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.