Hufvudstadsbladet : 2020-09-08

Nyheter : 11 : 11

Nyheter

11 HUFVUDSTAD­SBLADET ANNONS Tisdag 8 september 2020 Det var en gång ett land där alla hade rätt till läskunnigh­et. #ReadHour 8.9 kl. 14. Läs mer. Läskunnigh­et är ingen självklarh­et. Alla i Finland har dock rätt till den. Läskunnigh­et ger oss jämlikhet och empati. Den hjälper oss att förstå både världen och varandra. Därför: Läs mer. #ReadHour 8.9 kl. 14. För att fira Read Hour och FN:s läskunnigh­etsdag är vår tidning öppen på adressen www.hbl.fi/epaper

© PressReader. All rights reserved.