Hufvudstadsbladet : 2020-09-08

Nyheter : 2 : 2

Nyheter

DAGENS RäTT HBL Nyheter Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. VETSKAP Nytt avsnitt Ute NU! Skamlöst! farsk forskning oo Socialpsyk­ologen Jan-Erik Lönnqvist och filosofen Olli Lagerspetz om skammande på sociala medier, lyxbilar och skillnaden mellan skuld och skam. sls.fi/vetskap hbl.fi/poddar #poddenVets­kap Hanna Nordenswan Programvär­d: REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck

© PressReader. All rights reserved.