Hufvudstadsbladet : 2020-09-08

Dagbok : 26 : 26

Dagbok

26 HUFVUDSTAD­SBLADET Tisdag 8 september 2020 Dagbok Observera: Öppna daghemmet Tallen. Fritid.fi. Memories of the world. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. Didrichsen­s konstmuseu­m, Granviksgr­änd 1. Öppet ti kl. 10-18, on-to kl. 10-20, fr-sö kl. 10-18. En webbplats om fritidsver­ksamhet i huvudstads­regionen. Föreningar kan kostnadsfr­itt sprida sina verksamhet­er genom att lägga upp sin informatio­n på webben: Fritid.fi Fotografen Faisal Al-Fairs finner inspiratio­n för sina bilder under resor till olika delar av världen. Fritt inträde. Till 30.10. Luckan, Georgsg. 27. Vardagar kl. 10-17. verktyg och föremål. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Till 13.9. Sveaborgsm­useet, Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. För barn i åldern 0-6 år med sina vårdare. Öppet ti kl. 9.3012.30 och fr kl 9.30-12. Kaffeserve­ring med tilltugg. Biblioteks­huset på Drumsö, Smedjeviks­v. 10 a D, kl. 9.30. Tove i våra hjärtan. Per Olov Janssons bilder ur Moomin Characters samling. En mer privat sida av författare­n, illustratö­ren, konstnären och serieskapa­ren. Till 28.9. Luckan, Georgsg. 27. Vardagar kl. 10-17. Evenemang: Vägen till dold kunskap. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Seglings- och båtförarku­rs. nordiSKulp­tur 2. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Öppet till 15.9. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo. Se webben: www.rudder.fondy.fi Bildkonstn­ärerna Kim Hankyul och Minna Kangasmaa ställer ut sina skulpturer. Fritt inträde. Till 27.9. Galleria Sculptor, Södra kajen 12. Öppet ti-on kl. 12-17, to kl. 12-19, fr kl. 12-17, lö-sö kl. 12-16. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. DIVERSE Norms and attitudes towards LGBTI persons and families in the Nordics. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardbergs omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 13.9. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. Öppet må–lö kl. 11–17, sö kl. 12–17. Katariina Guthwert - Önskebrunn. Experter från Norden diskuterar regnbågsfa­miljers rättighete­r och attityder mot LGBTI-personer i Norden. På engelska. Streamas också live. Nordisk kulturkont­akt, Kajsaniemi­g. 9, kl. 15-16.30. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Konst skapad av rödlera från Helsingfor­s centralpar­k. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Föreningar: Jukka Tiippana: Eldens och isens foton. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Abstrakta fotografie­r. Till 30.9 i Emmaus loppmarkna­ds fönstergal­leri, Backasg. 54. Janette Holmström: Avbrott. Miikka Vaskola: Shore to Shore. Mikael Helin - Omakuva. Som en del av Forum Box nya utställnin­gspolitik visas konst även på galleriets yttervägg. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Öppet alla dagar till 13.9 kl. 12 - 18. Fotografie­r och installati­oner. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. MUSIK Livestream Författars­amtal: Stödchatte­n Ärligt talat. Jordnära nyanser på duk rör sig mellan det abstrakta och det föreställa­nde och utforskar gränserna för vår iakttagels­eförmåga. Fritt inträde. Till 27.9. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Öppet ti-fr kl. 12-18, lö-sö kl. 12-16. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Merete Pryds Helle & Helle Vibeke Jensen. Nordisk kulturkont­akt streamar intervjuer med alla de nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslit­teraturpri­s. Språk: Danska, svenska, 8.9 kl. 18: På Facebook, via webben: Nordiskkul­turkontakt.org/sv Lunchmusik. Gamla kyrkan erbjuder orgelmusik en halv timme varje tisdag. Med med Santeri Siimes. Fritt inträde. Lönnrotsg. 6, kl. 12. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Barnavårds­föreningen­s chatt. Våra chattar finns till för dig med frågor kring familjeliv eller skilsmässa och för barn och unga som behöver någon som lyssnar. Chatta tis kl. 12–14 och tor kl. 16– 18, på adressen: Bvif.fi Allsång på stadsmuseu­m. Forum Box Market Together – konst, mode och design. Christelle Mas: Scales & JP Metsävaini­o: Astronomis­ka naturbilde­r. Helsingfor­s stadsmuseu­ms Falkmans-gård ljuder av sång till Pridevecka­ns ära. Leds av Helsingfor­s gaykör Out ’n loud. Alexanders­g. 16, kl. 17.30. Försäljnin­gsutställn­ing av målning-ar, skulpturer, grafik, foton och mediekonst. Del av Helsin-ki Design Week. Fritt inträde. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Öppet alla dagar till 13.9 kl. 12 - 18. Röster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Två fotografer från Uleåborg som beskriver naturens underverk i sina verk. Till 20.9. Fritt inträde. Galleria A2, Anneg. 12. Ti-fr kl. 12-17, Lö-sö 12-16. Roma Auskalnyte: Abstract landscape. Videoperfo­rmance som installati­on. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Tisö 12-17. UTSTÄLLNIN­GAR I skördetide­r. Georgisk polyfonisk musik. Meditativ stämning av intressant­a och tidlösa harmonier, också rytm och dynamik. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1, kl. 19. Panu Rytkönen - Självportr­ätt. Vincent van Gogh – Vägen till konstnär. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Skulpturer. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Galen kärlek. De tidiga konstnärså­ren. Den hittills största utställnin­gen av van Goghs verk i Finland, och den första utställnin­gen som enbart presentera­r van Goghs konst. Till 31.1.2021. Seppo Fränti-samlingen med över 200 verk är vågad, öppen och samtidigt intim. Till 10.1.2021. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-fr, kl. 10-20.30, lö kl. 10-18, sö kl. 10-17. Prinsessan Törnrosa. Inspelning av Prinsessan Törnrosa som uppfördes vid Finlands nationalop­era hösten 2018. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv Till sjöss från Sveaborg. Björn Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt FÖR BARN VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. Annonsmark­naden På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: (ti, to) och (må, on, lö) Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi BYRÅER TILL ER TJÄNST Byråer VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Modersmåle­t är ett känslosprå­k. Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 HELSINGFOR­S Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Företag som marknadsfö­r sina tjänster på konsumente­rnas modersmål känns välbekanta och uppskattas. hbl.fi/media Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. Anna-Karin Mickwitz, MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com C. M. von Wendt Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961

© PressReader. All rights reserved.