LEBRON ef­ter ute­bli­vet åtal: ”Förkros­sad”

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-REU­TERS

Bas­ket­s­tjär­nan LeBron Ja­mes är en av fle­ra amerikansk­a id­rotts­pro­fi­ler som re­a­ge­rar ef­ter be­ske­det att ing­en åta­las för den svar­ta kvin­nan Bre­on­na Tay­lors död.

”Jag är förkros­sad, så­rad, led­sen, arg”, skri­ver Ja­mes på Twit­ter.

Tay­lor sköts till döds i Lou­is­vil­le, Ken­tucky, i mars i år. En av de tre in­blan­da­de po­li­ser­na åta­las, men in­te för hen­nes död ut­an för att ha ut­satt hen­nes gran­nar för fa­ra.

”Vi vill ha rätt­vi­sa för Bre­on­na, men nu är det hen­nes gran­nars lä­gen­hets­väg­gar och in­te hen­nes vack­ra liv som får rätt­vi­sa”, skri­ver Los Ang­e­les La­kers-stjär­nan.

Många id­rot­ta­re har ti­di­ga­re ut­tryckt sitt stöd för ”Black Li­ves Mat­ter”-rö­rel­sen och på oli­ka sätt ma­ni­fe­ste­rat mot po­lis­bru­ta­li­tet och ra­sism i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.