Suá­rez klar för At­lé­ti­co Madrid

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl-tt

Lu­is Suá­rez är klar för At­lé­ti­co Madrid och läm­nar där­med Bar­ce­lo­na ef­ter sex fram­gångs­ri­ka år. Den 33-åri­ge uru­gu­ay­a­nen sågs läm­na ons­da­gens trä­ning i Bar­ce­lo­na med tå­rar i ögo­nen, och ba­ra tim­mar se­na­re med­de­la­de bå­da klub­bar­na att en af­fär var klar.

At­lé­ti­co Madrid får en­ligt Bar­ce­lo­na be­ta­la cir­ka fem mil­jo­ner eu­ro för an­fal­la­ren som ha­de ett år kvar på sitt kon­trakt med den ka­ta­lans­ka klub­ben.

An­fal­la­ren kom till Bar­ce­lo­na från Li­ver­pool 2014 och kan se till­ba­ka på sex år där hans 198 mål – tred­je mest i klub­bens histo­ria – bland an­nat bi­dra­git till en Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel, fy­ra li­ga­tit­lar och fy­ra in­hems­ka cup­vins­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.