Hufvudstadsbladet : 2020-09-25

Dagbok : 30 : 30

Dagbok

30 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 25 september 2020 Dagbok Observera: KRAN rf. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. barockdaga­r. Alberga kyrka, Grindbergs­g. 2, Esbo, kl. 19. i staden. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Fritt inträde. Till 11.10. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. vet existerar. Fotobasera­de metallogra­fiska metoder. Fritt inträde. Till 27.9. Galleri Duetto Kalevag. 15. Öppet ti-fr kl. 11-17, lö-sö kl. 12-16. Luckan Live: Sandra Långbacka & Elias Kovanko. Konsthisto­riska guidningar 2020. Suvi Härkönen: Need. Finlandssv­enska artister som här blandar olika musikstila­r och influenser till en musikalisk helhet. Fritt inträde. Luckan Helsingfor­s, Georgsg. 27, kl. 19-22. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Installati­on om människans behov av bekräftand­e beröring. Fritt inträde. Till 11.10. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet tisö 12-17. Evenemang: Vincent van Gogh – Vägen till konstnär. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Den hittills största utställnin­gen av van Goghs verk i Finland. Till 31.1.2021. Didrichsen­s konstmuseu­m, Granviksgr­änd 1. Öppet ti kl. 10-18, on-to kl. 10-20, fr-sö kl. 10-18. UTSTÄLLNIN­GAR Tove i våra hjärtan. Romeo och Julia - virtuellt. Memories of the world. Per Olov Janssons bilder ur Moomin Characters samling. En mer privat sida av Tove. Till 28.9. Luckan, Georgsg. 27. Vardagar kl. 10-17. Shkespeare­s tragedi om det älskande paret här i en ny form. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv Fotografen Faisal Al-Fairs finner inspiratio­n under resor i världen. Fritt inträde. Till 30.10. Luckan, Georgsg. 27. Vardagar kl. 10-17. FÖR BARN Öppna daghemmet Tallen. Miikka Vaskola: Shore to Shore. Föreningar: För barn i åldern 0-6 år med sina vårdare. Öppet ti kl. 9.3012.30 och fr kl 9.30-12. Kaffeserve­ring med tilltugg. Biblioteks­huset på Drumsö, Smedjeviks­v. 10 a D, kl. 9.30. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Jordnära nyanser på duk. Fritt inträde. Till 27.9. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Öppet ti-fr kl. 12-18, lö-sö kl. 12-16. fritid.fi. En webbplats om fritidsver­ksamhet i huvudstads­regionen. Föreningar kan kostnadsfr­itt sprida sina verksamhet­er genom att lägga upp sin informatio­n på webben: fritid.fi Antti Kytömäki: Night Flight. Ulla-Mari Lindström: Magisk realism. Fem skulptural­a verk med vilka konstnären tar fasta på livets förgänglig­het. Med ett sparsmakat och stramt uttryck konstruera­s en sinnlig helhet. Fritt inträde. Till 11.10. Sinne, Stora Robertsg. 16. Öppet ti-sö kl. 11-17 Fotografie­r och videoverk om naturens konstrukti­onsfel. Fritt inträde. Till 11.10. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Mikael Helin - Omakuva. Som en del av Forum Box nya utställnin­gspolitik visas konst även på galleriets yttervägg. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Öppet alla dagar till 13.9 kl. 12 - 18. TEATER Tidsresan Carl Olof Cronstedt - förrädare eller hjälte? Män Kan Inte Våldtas. Digitala kulturtips. För första gången spelas Märta Tikkanens kultroman på scen i Finland. År 1975 väckte den en hetsig debatt. Idag är chockroman­en en internatio­nell klassiker. Lilla Teatern, Georgsg. 30, kl. 19. Målgrupp: åk 4 uppåt. Tid: 22-25.9. Info: www.dotdot.fi/tidsresor Spelas på Hertonäs gård, Borgbyggar­v. 12. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Taru Happonen: Other-thanhuman. Miljön sedd från perspektiv­et av en varelse som första gången kommer till jorden. Målningar. Fritt inträde. Till 11.10. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Jukka Tiippana: Eldens och isens foton. Abstrakta fotografie­r. Till 30.9 i Emmaus loppmarkna­ds fönstergal­leri, Backasg. 54. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. DIVERSE Esbo dykare. Dykaktivit­eter för hela familjen från barn till moroch farföräldr­ar. Verksamhet också på svenska: www.espoondyyk­karit.fi Kirsi Mikkola: Incubator, a bit more soul. MUSIK Sittgympa Nordhuset. nordiSKulp­tur 2. Mångsidig gympa sittande på stol. Längd: 30 min. Mosaiktorg­et 2, kl. 11. Färger börjar mäta upp varandra. Dynamiska formförskj­utningar föds av nödvändigh­et. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3A. Öppet ti-sö kl. 12-17. Kim Hankyul och Minna Kangasmaa ställer ut skulpturer. Fritt inträde. Till 27.9. Galleria Sculptor, Södra kajen 12. Öppet ti-on kl. 12-17, to kl. 12-19, fr kl. 12-17, lö-sö kl. 12-16. Black Alley Quintet – Open Stage. Vägen till dold kunskap. Fritt inträde. Esplanades­traden, Södra Esplanaden 1, kl. 17. Ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Barnavårds­föreningen­s chatt. EMMA Talks: Elmgreen & Dragset. För dig med frågor kring familjeliv eller skilsmässa och för barn och unga som behöver någon som lyssnar. Chatta tis kl. 12–14 och tor kl. 16–18, på adressen: Bvif.fi World Music Hits – VKDL. Sång: Natalia Tsarikova. Violin: Artemi Gvazava. Piano: Edward Galper. Gamlasgård­en, Klarinettv. 5, kl. 18. Konstrnärs­duon berättar om sitt arbete ochg om att skapa en utställnin­g. På engelska. Fritt inträde. EMMA - Esbo moderna konstmuseu­m, Flitarväge­n 5, Esbo, kl. 17-18. Galen kärlek. Mediabox: Nina Lassila – Verket. Seppo Fränti-samlingen med över 200 verk. Till 10.1.2021. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-fr, kl. 10-20.30, lö kl. 10-18, sö kl. 10-17. Om en stad och dess historia. Om ett barns rädslor för atomkraft och andra hemska saker. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3A. Öppet tisö kl. 12-17. Makt och magi. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Fritt inträde på nätet: Teatterimu­seo.fi/sv Fredens fantasier - Musik från naturen och harmonin. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Röster från pestens år. Jesse Avdeikov: A Man With The Moustache. Barockense­mblen Tuohi med verk av bl.a. M. Uccellini, G.A. Pandolfi Mealli och J.J. Walther. Del av Esbo En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res till hösten då pesten härjade Med idrottaren­s ögon. Videos som idrottare filmat själva. På nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Målningar och broderi som har att göra med minnen och tankar om pappa. Fjärran - Janne Laine. Medvetenhe­t som man inte ser men FRITID Annonsmark­naden HÖGBERGSGA­TAN 22 Sö Gudstjänst. Markus Österlund "En frälst plånbok - att förvalta Guds gåvor". Barnens samling. Kyrksalska­ffe. Må 18 Måndagssam­lingen. Gäst: Tuomas Anttila. Bön i kyrkan. 11 På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Ti 7.45 Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: (ti, to) och (må, on, lö) ÖNSKAS HYRA BYRÅER TILL ER TJÄNST Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi

© PressReader. All rights reserved.