Hufvudstadsbladet : 2020-09-25

Pyssel : 34 : 34

Pyssel

34 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 25 september 2020 Pyssel KONTAKT service@ksfmedia.fi u Storkryss 368 u ................................................................................... .................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. Du kan också delta i utlottning­en genom att till exempel fotografer­a din lösning med din smarttelef­on och skicka in den på e-postadress­en korsord@ksfmedia.fi Namn: Adress: Storkryss 368 Ann Husman. är konstruera­t av Insändarna av de tre först dragna rätta lösningarn­a belönas med skraplotte­r. Lösningen bör vara redaktione­n tillhand senast den 15 oktober och adresseras till KSF MEDIA, LUNDAGATAN 8, 06100 BORGå ELLER KORSORD@KSFMEDIA.FI . Kom ihåg att märka kuvertet med ”Storkryss 368” och vik gärna krysset så att numret syns utåt.

© PressReader. All rights reserved.