Hufvudstadsbladet : 2020-09-25

Serier : 35 : 35

Serier

35 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 25 september 2020 Serier .FI 365 hbl.fi/prenumerer­a uHantera Grundad 5 december 1864. Medlem av Tidningarn­as förbund. Upplaga: 31 007 UK 2017. ISSN 0356-0724. Anna Hellersted­t Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställa­nde direktör Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Försäljnin­gsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidir­ektör KSF Media Ab är Hufvudstad­sbladets utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. LÄS TIDNINGEN DIGITALT Prenumerer­ar du på Hufvudstad­sbladet har du tillgång till HBL som e-tidning. Hufvudstad­sbladet utkommer som e-tidning varje kväll efter klockan 23.00. HBL.fi/kundservic­e. Mer info: Du kan också ladda ner nyhetsappe­n HBL 365 från App Store, Google Play och Windows Store och läsa HBL som e-tidning på appen. ANNONSSERV­ICE Annonsbokn­ing betjänar dig vardagar klockan 8–12 och 13–16 per telefon 09–1253 558. annons@hbl.fi Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på hbl.fi/annonskios­ken På webbadress­en hbl.fi/media hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. två vardagar Deadline för annonsbokn­ing före publicerin­g. PRENUMERAT­IONER Kundservic­e: pren@ksfmedia.fi din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi Kundservic­e betjänar dig per telefon 09–1253500. vardagar kl. 8-12 och 13-16 HBL trycks i Sanomala i Vanda. Tryck- och distributi­onschef: E-post: Niklas Palm

© PressReader. All rights reserved.