Hufvudstadsbladet

Tio-i-topp: För­värv­sin­komst (al­la ka­te­go­ri­er)

- Business

● 1. Ilk­ka Paa­na­nen (Su­per­cell): 11,796 mil­jo­ner

● 2. Mik­ko Ko­di­so­ja (Su­per­cell): 10,225 mil­jo­ner

● 3: Jan­ne Snell­man (Su­per­cell): 7,009 mil­jo­ner

● 4: Jus­si Pe­so­nen (UPM): 5,3 mil­jo­ner

● 5. Ser­dar So­gan­ci (Se­ri­ously): 4,208 mil­jo­ner

● 6. Ka­ri Sta­digh (Sam­po): 3,927 mil­jo­ner

● 7. Hen­rik Ehrn­rooth (Ko­ne): 3,835 mil­jo­ner

● 8. Ilk­ka Hämälä (Metsä Group): 3,205 mil­jo­ner

● 9. Vi­sa Forsten (Su­per­cell): 3,012 mil­jo­ner

● 10. Re­ko Uk­ko (Se­ri­ously): 2,801 mil­jo­ner

Ef­tersom en stor del av de bäst av­lö­na­de har dolt si­na upp­gif­ter kan vis­sa namn sak­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland