Hufvudstadsbladet

Ida Hulk­ko

- Sports · Tampere · Andy McCoy

● Ål­der: 21.

● Yr­ke: sim­ma­re, stu­de­rar eng­els­ka vid uni­ver­si­te­tet i Tam­mer­fors.

● Trä­na­re: Je­re Jän­nes.

● För­e­ning: TaTU Tam­pe­re.

● Främs­ta me­ri­ter: 8:a i lång­ba­ne-VM 2019, 5:a i lång­ba­ne-EM 2018, fle­ra FM-guld.

● Re­kord: lång ba­na: 50 m bröst­sim: 30,33 (finskt re­kord), 100 m bröst­sim: 1.06,90 (finskt re­kord), 200 m bröst­sim; 2.32,42, kort ba­na: 50 m bröst­sim: 29,54 (finskt re­kord), 100 m bröst­sim: 1.05,38, 200 m bröst­sim: 2.26,59.

● And­ra gre­nar: Ida Hulk­ko spe­la­de fot­boll tills hon var fjor­ton fem­ton och täv­la­de ock­så i ka­notsport tills hon var tju­go.

● An­nat: Ida Hulk­kos far, ge­ne­rallöjt­nant Pe­tri Hulk­ko är kom­men­dör för ar­mén. Hen­nes fars ku­sin är mu­si­kern Antti Hulk­ko, ali­as An­dy McCoy.

 ?? FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA ??
FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland