Hufvudstadsbladet

Jo­ke­rit­spe­lar­na lö­ne­kung­ar i Fin­land

Sa­mi Le­pi­stö på spe­lar­si­dan, Lau­ri Mar­jamä­ki på trä­nar­si­dan. Is­hoc­key­spe­lar­na tjä­na­de bäst un­der skat­teå­ret 2019.

- HBL Finland · Switzerland · National Hockey League · Kontinental Hockey League · Robert Helenius

Is­hoc­key­spe­la­re

● KHL

1. Sa­mi Le­pi­stö, is­hoc­key­spe­la­re. För­värv­sin­komst 541 211 eu­ro, ka­pi­talin­komst 574266 eu­ro, sam­man­lagt 1 115 477 eu­ro. Skat­te­pro­cent 41.

Le­pi­stö är för när­va­ran­de klubb­lös ef­ter att han och Jo­ke­rit gått skil­da vägar i vå­ras. Har bland an­nat VM-guld på me­rit­lis­tan.

2. Niclas Jen­sen, is­hoc­key­spe­la­re. För­värv­sin­komst 632 341 eu­ro. Skat­te­pro­cent 49.

Hål­lit till i Jo­ke­rit de se­nas­te åren där han in­lett den­na sä­song ut­märkt.

3. Ste­ve Mo­ses, is­hoc­key­spe­la­re. För­värv­sin­komst 574 878 eu­ro. Skat­te­pro­cent 49.

Fjol­års­sä­song­en mot­sva­ra­de in­te lö­ne­chec­ken. Nu­me­ra i Schweiz.

● FM-LI­GAN

1. Lau­ri Kor­pi­ko­ski. För­värv­sin­komst 244 008 eu­ro, ka­pi­talin­komst 26 847, sam­man­lagt 270 855 eu­ro. Skat­te­pro­cent 48.

Det mång­å­ri­ga NHL-proff­set är till­ba­ka i TPS där ska­dor stört ho­nom.

2, Shaun Hes­h­ka. För­värv­sin­komst 259 398 eu­ro. Skat­te­pro­cent 48.

Kär­pät­bac­ken hör till de bäs­ta i li­gan.

3. Kristi­an Ku­u­se­la. För­värv­sin­koms­ter 205 188 eu­ro.

Tap­pa­rai­ko­nen fort­sät­ter att le­ve­re­ra.

● TRÄ­NA­RE

1. Lau­ri Mar­jamä­ki. För­värv­sin­komst 343 565 eu­ro. Ka­pi­talin­komst 456 eu­ro. Sam­man­lagt 344 021 eu­ro. Skat­te­pro­cent 50.

I KHL är lö­ne­ni­vån hög ock­så för trä­na­re.

2. Juk­ka Ja­lo­nen. För­värv­sin­koms­ter 287 640 eu­ro. Skat­te­pro­cent 49. Lands­lags­sä­song­en slu­ta­de i för­tid på grund av co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min.

3. Markku Ka­ner­va. För­värsin­komst 198 295 eu­ro. Ka­pi­talin­komst 3104 eu­ro. Sam­man­lagt 201399 eu­ro. Skat­te­pro­cent 44.

Lot­sa­de Fin­lands her­rar till ett stort slut­spel för förs­ta gång­en.

In­di­vi­du­el­la gre­nar

1. Ii­vo Nis­ka­nen. För­värv­sin­koms­ter 185 814, ka­pi­talin­koms­ter 6523, sam­man­lagt 192 337 eu­ro. Skat­te­pro­cent 44. Skid­kung­en drar in hyf­sat med peng­ar.

2. Kai­sa Mäkärä­i­nen. För­värv­sin­koms­ter 113 504 eu­ro, ka­pi­talin­koms­ter 10 578, sam­man­lagt 124 082 eu­ro. Skat­te­pro­cent 30.

Fin­lands bäs­ta skid­skytt ge­nom al­la ti­der tac­ka­de för sig i vå­ras.

3. Te­ro Pit­kämä­ki. För­värv­sin­koms­ter 113 504 eu­ro, ka­pi­talin­koms­ter 14 901. Sam­man­lagt 105 595. Skat­te­pro­cent 39.

Kar­riä­ren är över för den sju­fal­di­ge stor­täv­lings­me­dal­jö­ren.

...

Ro­bert He­le­ni­us. 85 904 eu­ro. Den Borgå­bör­di­ge jät­ten är ute ef­ter en VM-ti­tel­match i tung­vikt.

...

Eva Wahl­ström. 58 244 eu­ro. Världs­mäs­ta­ren har av­slu­tat sin fram­gångs­ri­ka box­nings­kar­riär.

E-sports

1. Las­se Ur­pa­lai­nen. För­värv­sin­komst 235 478 eu­ro. Skat­te­pro­cent 44.

2. Ju­ha­ni To­i­vo­no­en. För­värv­sin­komst 177 425 eu­ro. Skat­te­pro­cent 45.

3. Joo­nas Sa­vo­lai­nen. För­värv­sin­komst 134 506 eu­ro. Skat­te­pro­cent 40.

 ?? FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■Sa­mi Le­pi­stö tjä­na­de över en mil­jon eu­ro skat­teå­ret 2019.
FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA ■Sa­mi Le­pi­stö tjä­na­de över en mil­jon eu­ro skat­teå­ret 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland