USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

On ker­rot­tu, et­tä "Dream Mac­hi­ne" – heh­ku­lam­pus­ta, le­vy­soit­ti­mes­ta ja pah­vi­lie­riös­tä val­mis­tet­tu vent­tii­leil­lä va­rus­tet­tu elekt­ro­ni­nen muun­nin – löy­tyi kas­vi­huo­nees­ta sa­mal­la ker­taa ruu­miin kans­sa. Co­bai­nin idolin, kir­jai­li­ja Wil­liam S. Bur­rough­sin ys­tä­vä ja yh­teis­työ­kump­pa­ni Brion Gys oli en­sim­mäi­nen, jo­ka ra­ken­si Dream Mac­hi­nen. Ryhmä ni­mel­tä "Friends Un­ders­tan­ding Kurt" on huo­maut­ta­nut, et­tä Dream Mac­hi­nen käyt­tö on ai­em­min­kin lii­tet­ty it­se­mur­ha­ta­pauk­siin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.