Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJEN -

Del­fii­ne­jä

Har­maat voi­vat ol­la del­fii­nien tu­le­via jäl­ke­läi­siä tai del­fii­nien ge­neet­ti­nen ek­stra­po­laa­tio, jo­ka pa­laa ta­kai­sin mei­dän ai­kaam­me omis­ta meil­le tun­te­mat­to­mis­ta syis­tään. Har­mai­den ja del­fii­nien yh­tä­läi­syy­det, ku­ten pään ra­ken­ne, vä­ri ja ky­ky saa­da vi­hol­li­set hal­lin­taan­sa ult­ra­ää­nil­lä ovat tar­kas­te­lun ar­voi­sia. Har­mai­den ker­ro­taan tain­nut­ta­van uh­rin­sa tui­jo­tuk­sel­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.