Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

FBI

J. Ed­gar Hoo­ver an­toi it­se mää­räyk­sen sel­vit­tää Kil­gal­le­nin te­ke­mi­siä. sel­vit­tää, Hän oli va­kaas­ti päät­tä­nyt mi­ten Kilgallen oli hank­ki­nut var­sin­kin tiedot, joi­ta tie­ton­sa, War­re­nin hän oli kir­joit­ta­nut ko­mis­sios­ta an­ta­mis­ta Ru­byn ol­lut sa­lai­nen, en­nen nä­ke­myk­sis­tä. Se­li­tys kuin Kilgallen jul­kai­si oli Hän saat­toi kuol­la, kos­ka ei sen koko maa­il­mal­le. ha­lusi eh­dot­to­mas­ti an­ta­nut FBI:n pe­lo­tel­la pal­jas­taa totuuden Ken­ne­dyn mur­has­ta ja it­se­ään ja FBI:nah­dol­li­ses­ta se­kaan­tu­mi­ses­ta sii­hen.

Mafia

Toi­nen Ken­ne­dyn vai­en­taa mur­has­ta epäil­ty eli Kil­gal­le­nin ja la­vas­taa mafia on voi­nut saat­ta­nut murhan ha­lu­ta toi­mia it­se­näi­ses­ti it­se­mur­hak­si. Mafia tai FBI:n tai CIA:n on puo­les­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.