USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Vuon­na 2003 nousi suu­ri ko­hu, kun erään kir­jan mai­nos­ma­te­ri­aa­leis­sa jul­kais­tiin va­lo­ku­va iäk­kääs­tä mie­hes­tä ja ku­vas­sa väi­tet­tiin ole­van ai­kaa sit­ten kadonnut jaarli, jon­ka ker­rot­tiin kuol­leen In­tian Goas­sa vuon­na 1996. Kä­vi kui­ten­kin il­mi, et­tä vuon­na 1991 ote­tus­sa ku­vas­sa oli van­ha hip­pi ja en­ti­nen folklau­la­ja Bar­ry Hal­pin, jo­ka tun­net­tiin myös ni­mel­lä "Moun­tain" tai "Jungle Bar­ry". Hän oli in­to­mie­li­nen ban­jon­soit­ta­ja ja so­sia­lis­ti, jo­ka aset­tui asu­maan In­ti­aan, kos­ka elä­mä siel­lä oli hal­paa, au­rin­kois­ta ja mie­lek­kääm­pää kuin St He­len­sis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.