USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Ai­noa sil­min­nä­ki­jä, jo­ka väit­ti näh­neen­sä Rayn pen­sio­naa­tis­sa murhan jäl­keen, oli Char­les Step­hens. Toi­nen to­dis­ta­ja väit­ti, et­tä Step­hens oli lii­an hu­ma­las­sa näh­däk­seen yh­tään mi­tään tai muis­taak­seen nä­ke­mään­sä. Myös Step­hen­sin vaimo ku­mo­si mie­hen­sä väit­teen. Hän ni­mit­täin seisoi mie­hen­sä vie­rel­lä tuol­loin, ei­kä hä­nen mie­hen­sä nä­ke­mä mies ol­lut Ray. Sii­tä huo­li­mat­ta po­lii­si hy­väk­syi Step­hen­sin to­dis­ta­jan­lausun­non. Rou­va Step­hens vie­tiin pak­ko­hoi­toon mie­li­sai­raa­laan sik­si, et­tä hän to­dis­ti mies­tään vas­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.