Ul­ri­kas bäs­ta 5:2-tips!

ShapeUp - - PLATE -

1. Lär kän­na dig själv! Pro­va 5:2 och se hur du re­a­ge­rar in­nan du ut­ta­lar dig om me­to­den. 2. Ha tå­la­mod. Fort­sätt en må­nad minst. 3. Pla­ne­ra. Var sys­sel­satt un­der fas­te­da­gar­na, an­nars kan det va­ra job­bigt, fram­förallt i bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.