What’s Up?

Sa­ker vi snac­kar om just nu! Vi spa­nar in de se­nas­te och he­tas­te ny­he­ter­na in­om trä­ning, skön­het och väl­må­en­de.

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Just nu äls­kar vi glas­si­ga na­gel­lack, lak­tos­fria smoot­hi­es och mum­sig me­ze. Och för al­la som i hem­lig­het öns­kar att de var någ­ra cen­ti­me­ter läng­re har vi hit­tat höj­den av fusk (och vi älskart!).

1 Som­mar <3 sol­glas­ö­gon

SOM­MA­RENS STILSÄKRASTE, OCH SNAB­BAS­TE, MO­DE­TIPS: SOL­GLAS­Ö­GON. FÖR MED SOL­GLAS­Ö­GON BLIR BÅ­DE DU OCH VÄRLDEN AU­TO­MA­TISKT NÅG­RA NI­VÅ­ER SNYG­GA­RE.

2 Me­ra le­ra

NÄR GLAMGLOWS SUPERMUD MASK KOM FÖR NÅG­RA ÅR SE­DAN VIL­LE LOVOR­DEN ALD­RIG TA SLUT. NU LAN­SE­RAR DE EN NY RENGÖRINGSSERIE BYGGD PÅ SAM­MA LE­RI­GA KON­CEPT – EN LE­RA SOM FÖR­VAND­LAS TILL SKUM.

3 Då ere glassigt!

FROS­SA I GO­DIS OCH GLASS UT­AN ATT RIS­KE­RA ATT GÅ UPP ETT EN­DA GRAM MED CIATÉS SOC­KER­SÖ­TA ICE CREAM COL­LEC­TION. FEM GRÄD­DI­GA FÄR­GER (VI ÄLS­KAR ”PISTACI-OOH-LA-LA”) SOM FÅR DEN FULL­ÄN­DA­DE GLASSEFFEKTEN OM DU AN­VÄN­DER DE KLISTERETIKETTER MED DROPPANDE TOPPINGS SOM FÖL­JER MED.

4 Tjä­na peng­ar på att äta ute

NÄR DU SKA UT OCH ÄTA ÄR DET LÄTT ATT SLENTRIANBOKA EN AV DE FEM RE­STAU­RANG­ER DU KOM­MER PÅ. MEN NU KOM­MER TRIPADVISORÄGDA BOKNINGSSAJTEN THE FORK OCH HJÄL­PER DIG TÄN­KA NYTT. DE HAR DESS­UTOM ETT LOJALITETSPROGRAM SOM HJÄL­PER DIG TJÄ­NA PENG­AR PÅ BO­KA­DE RE­STAU­RANG­BE­SÖK. FINNS SOM APP OCH PÅ THEFORK.SE

5 Hår­fa­gert

NÅG­RA AV DE MEST NYTÄN­KAN­DE HÅRSTYLISTERNA I VÄRLDEN HAR GÅTT IHOP OCH SKA­PAT R+CO, ETT HELT NYTT HÅRVÅRDSMÄRKE SOM FÅR JÄT­TAR­NA PÅ MARK­NA­DEN ATT KÄN­NAS SÖM­NI­GA. NYTT, KUL OCH SNYGGT!

6 #armcan­dy

DES­SA ARM­BAND ÄR IN­TE BA­RA SNYG­GA, DE ÄR LAD­DA­DE MED NE­GA­TI­VA JO­NER. SYF­TET ÄR ATT BA­LAN­SE­RA UPP FÖR AL­LA DE PO­SI­TI­VA JO­NER VI UT­SÄTTS FÖR DAG­LI­GEN GE­NOM DATASKÄR­MAR, SMARTP­HO­NES, PLAT­TOR OCH LIK­NAN­DE. DESS­UTOM FUN­GE­RAR DET SOM EN LI­TEN PÅ­MIN­NEL­SE OM BA­LANS I VAR­DA­GEN, NÅ­GOT DE FLES­TA AV OSS TÅL ATT PÅ­MIN­NAS OM.

7 Mm…me­ze!

ME­ZE ÄR DET NYA TEXMEXET, SPÅR DE SOM HAR KOLL. DE HÄR PLOC­KI­GA SMÅRÄTTERNA, MED SI­NA RÖT­TER I MEL­LA­NÖSTERN, PAS­SAR DESS­UTOM PER­FEKT FÖR DEN SOM VILL ÄTA MIND­RE KÖTT, MER GRÖN­SA­KER OCH BÄTT­RE FET­TER EF­TERSOM STOM­MEN I KÖ­KET ÄR PRO­TE­IN­RI­KA BÖ­NOR, LIN­SER OCH KRIS­PIGT IN­LAG­DA GRÖN­SA­KER.

8 Höj­den av fusk?

ÄR DU EN AV DEM SOM I HEM­LIG­HET ÖNS­KAR ATT DU VAR NÅG­RA CEN­TI­ME­TER LÄNG­RE? DÅ SKA DU SPA­NA IN IN­VI­SIB­LE HEELS. DET ÄR ETT IN­LÄGG SOM DU LÄG­GER I SKON SOM DI­REKT GÖR DIG TVÅ EL­LER FY­RA CEN­TI­ME­TER LÄNG­RE. DEN LIL­LA SULAN ÄR GJORD AV MINNESSKUM SOM FOR­MAR SIG EF­TER FO­TEN, OCH ÄR ETT BE­TYD­LIGT BEKVÄ­MA­RE AL­TER­NA­TIV ÄN HEELS.

9 Läc­kert lak­tos­fritt

NU KOM­MER AL­LA NI SOM IN­TE TÅL MJÖLK­PRO­DUK­TER AV OLI­KA AN­LED­NING­AR ATT JUB­LA: EN SMOOT­HIE MED HÖGT PROTEININNEHÅLL SOM IN­TE ÄR MJÖLK­BA­SE­RAD! NOLL PRO­CENT FETT, LAKTOS, GLU­TEN OCH TILL­SATT SOC­KER.

10 En kaf­fe med is tack!

ISKAFFETRENDEN HAR SVE­RI­GE I ETT FAST GREPP, OCH DET BÄS­TA ÄR ATT DET GÅR UT­MÄRKT ATT GÖ­RA HEM­MA PÅ EGEN HAND. ETT INSIDERTIPS ÄR ATT BRYG­GA KAF­FET NER I EN KOPP MED IS­BI­TAR SÅ KAF­FET KYLS SNABBT, DÅ BE­VA­RAS SMA­KEN BÄST. HÄR ÄR VÅR FAVORITISKAFFE JUST NU!

Ha­zel­nut ice­lat­te

• 2 KAPLSAR NESPRESSO MONSSON MALABAR • HAS­SEL­NÖT- OCH RISDRYCK • ISKUBER • AGA­VE­SI­RAP

➤ BRYGG TVÅ STYC­KEN ES­PRES­SO NER I ETT GLAS MED IS. MÅT­TA UPP ETT LATTEGLAS MED HASSELNÖTSDRYCK OCH HÄLL I EN MIX­ER. HÄLL I ESPRESSON, NÅG­RA ISKUBER SAMT EN SKVÄTT AGA­VE­SI­RAP OCH MIXA TILLS ISEN KROS­SATS OR­DENT­LIGT. FUN­KAR ÄVEN ATT GÖ­RA UT­AN MIX­ER OM DU HAR OR­DENT­LIGT MED IS.

Po­wer­clean­se, Glamglow, 289 kr

Ice cream van, Ci­a­té, 245 kr

De­ath val­ley dry sham­poo, R+Co, 299 kr

At­lan­tis moistu­ri­zing sham­poo, R+Co, 249 kr

Sköld­paddsmönst­ra­de sol­glas­ö­gon, Wos, 499 kr

At­lan­tis moistu­ri­zing con­di­tio­ner, R+Co, 259 kr

Ba­lansarm­band, Good ba­lan­ce, från 299 kr

In­vi­sib­le heels, 249 kr

Hum­mus, Se­van, 20 kr

Pro­te­insmoot­hie, Stjär­nägg, ca 30 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.