Näs­ta nummer av Sha­pe­up

Nya trä­nings­for­mer­na Trä­nings­mo­det för just dig Så mo­ti­va­tions­max­ar du Det per­fek­ta trä­nings­upp­läg­get

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Få bäs­ta tänk­ba­ra start på hös­ten med näs­ta nummer av Sha­pe­Up, som finns ute i bu­tik från och med 11 au­gusti. Mas­sor om hur du hit­tar (och be­hål­ler!) höst­for­men, ökar mo­ti­va­tio­nen och vil­ka som är hös­tens nyc­kel­plagg i trä­nings­gar­de­ro­ben. Mis­sa in­te det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.