Mät ditt fett på rätt Sätt

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Att vå­gen är ett trubbigt verk­tyg när det gäl­ler att mä­ta häl­sa vet du för­hopp­nings­vis re­dan. Men det finns ju så många and­ra sätt att mä­ta. Vi be­stäm­de oss för att tes­ta fy­ra oli­ka för att ta re­da på vil­ken me­tod som är bäst.

ATT VIK­TEN PÅ VÅ­GEN IN­TE SÄ­GER SÅ MYC­KET ÄR DE FLES­TA PÅ DET KLA­RA MED IDAG. ISTÄL­LET VILL MAN VE­TA VAD SOM ÄR MUSK­LER – OCH VAD SOM ÄR FETT. VI HAR TES­TAT DE VAN­LI­GAS­TE FETTMÄTNINGSMETODERNA.

Aj aj aj, tyck­te Sa­ra om kali­per­mät­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.