Har #fitspo gått för långt?

TAN­KEN BAKOM HASH­TAG­GEN #FITSPO ÄR ATT IN­SPI­RE­RA TILL EN HÄL­SO­SAM LIVS­STIL OCH ATT GE MO­TI­VA­TION TILL ATT TRÄ­NA. MEN JAR­GONG­EN ÄR HÅRD, AG­GRES­SIV OCH KAN GE MER ÅNG­EST ÄN PEPP. – I FITSPOKULTUREN FINNS ETT FÖR­AKT MOT SVAG­HET, SÄ­GER PSY­KO­LO­GEN SI­MON NORRS

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av FRIDAH JÖNSSON

Är trä­nings­hash­tag­gen #fitspo in­spi­re­ran­de el­ler drä­ne­ran­de? Psy­ko­lo­gen Si­mon Norr­sve­den me­nar att det i #fitspo-kul­tu­ren finns ett för­akt mot svag­het som in­te är häl­so­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.