För­de­lar med mind­ful ea­ting

ShapeUp - - MAT & DIET -

Det är ing­en till­fäl­lig el­ler svår­följd trend­di­et. Det mins­kar stres­sen, vil­ket i sin tur mins­kar det onyt­ti­ga ätan­det. Är bra för den med ät­stör­ning­ar i ba­ga­get. Hjäl­per dig hål­la vik­ten ut­an för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.