Bygg en po­wes­moot­hie

Allt du be­hö­ver

ShapeUp - - NEWS - AV Ka­rin Nor­din

Fett

Val­nöt­ter, pi­sta­genöt­ter el­ler mand­lar Jord­nöts­smör Avo­ka­do

Pro­te­in

Pro­te­in­pul­ver, till ex­em­pel ärt­pro­te­in

Ke­so el­ler gre­kisk yoghurt

Kvarg el­ler kesel­la

Nä­ringstä­ta till­val

Chi­a­frön, mat­cha, ka­ka­o­kär­nor, lin­frön, grönt te, ka­kao, spi­ru­li­na, psyl­li­um­frön

Frukt, bär, grönt

Bär Ba­nan, man­go, ana­nas Grö­na blad­grön­sa­ker, som bladspe­nat Sel­le­ri Gur­ka

Sval­ka

Is (tre ku­ber el­ler mer för tjoc­ka­re kon­si­stens)

Frys­ta bär el­ler fryst frukt

Väts­ka

Vat­ten, el­ler val­fri mjölk som till ex­em­pel komjölk, osö­tad man­del­mjölk, ko­kosnöt­mjölk, hav­re­mjölk, so­jamjölk

Tips!

Bör­ja med väts­kan, så den lig­ger när­mast mix­er­bla­det. Då job­bar ma­ski­nen bätt­re.

Ex­tra smak

Ing­e­fä­ra Flingsalt Ho­nung Ci­tron el­ler li­me

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.