Over­night oats

Gott och en­kelt. Och nyt­tigt.

ShapeUp - - NEWS - AV Ka­rin Nor­din

HÄLSOSAMMA HAVREGRYN som får sväl­la över nat­ten till­sam­mans med di­na fa­vo­ri­tingre­di­en­ser = en fru­kost­va­na så god att vi skri­ver un­der på det där med ”da­gens vik­ti­gas­te mål”. Och su­pe­ring­re­di­en­ser i all ära, men det en­da du be­hö­ver är egent­li­gen havregryn och mjölk. Med gre­kisk yoghurt, som här, får du ock­så i dig ex­tra pro­te­in.

Med ka­kao Med pecan­nöt­ter Med hal­lon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.