Mat­my­ter och ve­ten­skap (och god mat)

ShapeUp - - INNEHALL -

Gör: ST-lä­ka­re in­om kli­nisk ke­mi på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set i Stock­holm. Bor: Mid­som­mar­kran­sen, Stock­holm Familj: Pap­pa och tre sys­kon.

Fa­vo­rit­fru­kost: Vill ha mas­sor av oli­ka sa­ker på bor­det som till ex­em­pel fröknäc­ke med avo­ka­do, yog­hurt med müs­li och bär, kokt ägg, en frukt (typ per­si­ka el­ler äpp­le) och kaf­fe. Färsk­pres­sad juice om jag verk­li­gen vill lyxa till det.

Trä­ningsru­tin: Be­ach­vol­ley­boll och nå­got grupp­trä­nings­pass i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.