Fit & Fi­er­ce: Pet­ra Mån­ström

ShapeUp - - INNEHALL -

Ål­der: 40. Bor: Kungs­hol­men, Stock­holm.

Gör: Jour­na­list, ent­re­pre­nör och löpcoach.

Familj: Sam­bon Jo­nas och so­nen Adri­an, 1 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.