Nyheter, tips och tren­der

ShapeUp - - INNEHALL -

Mär­ket POC släp­per en ny sorts cy­kel­kol­lek­tion för dig som vill ha en ur­ban cy­kel­stil. Och som är be­redd att be­ta­la för det. Kol­lek­tio­nen bju­der på stil­re­na jac­kor, väs­tar, sol­bril­lor och hjäl­mar med smar­ta funk­tio­ner.

h äl­men or­po­ra aid finns in­te­gre­rad led­be­lys­ning och man har ta­git fram en röst­styrd app som du kopp­lar till te­le­fo­nen. Se­dan läg­ger du mo­bi­len i en fic­ka på ryg­gen och te­le onen blin­kar åt det håll du ska svänga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.