Sha­peUp

ShapeUp - - INNEHALL -

Sha­peUp är ditt smar­ta och pep­pan­de livsstils- och trä­nings­ma­ga­sin. Vi vill ge dig tips som gör trä­ning­en mer ef­fek­tiv och ett häl­so­samt liv ro­li­ga­re. Vår driv­kraft är att du ska må bra in­i­från och ut, och va­ra stolt över dig själv och di­na pre­sta­tio­ner.

Trä­nings

ex­pert

Ida Mi­kaels­son

Stil/beauty

ex­pert Isa­bel­le Håwi

Re­la­tions

ex­pert

Mar­cus Alex­an­ders­son

Per­son­lig trä­na­re

Ame­lie Hå­kans­son

Chefredaktör Ka­rin Nordin

Nut­ri­tio­nist Ema­nu­el Wid­mark

Psy­ko­log

Lin­da Rit­heim

Per­son­lig trä­na­re

Li Åwall

Art Director Ca­ro­li­ne Rosén

Skön­hets

ex­pert

Filip­pa Berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.