3 X DRICKBART

ShapeUp - - WHAT'S UP -

.. #1 MAGVANLIGT

og­hurt­se­ri­en efi­lus rån alio uder på en nyt­tig bak­te­ri­e­mix. Pro­duk­ter­na

in­ne­hål­ler värl­dens mest stu­de­ra­de mjölk­sy­ra­bak­te­rie LGG (Lacto­ba­c­il­lus Rham­no­sus GG), känd för att stan­na länge i ma­gen och gö­ra gott för din tarm­flo­ra. ri­ser rån kr

för fy­ra shots.

. #2 ISTE PA TETRA

Nya is­te­et Litt­le Mi­racles dric­ker du di­rekt ur en s t åter­vin­nings ar flas­ka. en är eko­lo­gisk och finns i sma­ker som ci­tron­gräs och apel­sin och grönt

te och gra­na­täpp­le.

#3 PROTEINBERIKAD

KOFFEINKICK

Nya Twen­ty by Noc­co är en proteinberikad kaf­fedryck, läm­pad bå­de för ti­di­ga morg­nar och tuf­fa trä­nings­pass. En burk

in­ne­hål­ler 20 gram pro­te­in och mil­li­gram ko ein så räkna med

en rik­tig ener­gi­in­jek­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.