INTO THE WILD

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Om du vill upp­täc­ka na­tu­ren på ett bud­get­vän­ligt sätt så be­hö­ver du ett tält. Den här lyx­i­ga va­ri­an­ten, från The North Fa­ces nya Ba­secamp-kol­lek­tion, rym­mer tre per­so­ner och har tre öpp­ning­ar så al­la har en varsin väg in och ut. Täl­tet är för­stås regn­tätt och har ett tak­föns­ter i mesh så du kan nju­ta av stjärn­him­len. Ex­tra plus för till­hö­ran­de

as pp­na­re.

ält, he orth ace 2 899 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.