STILRENT

(OCH SNYGGASTE TIGHTSEN!)

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Är du ock­så ett fan av enk­la trä­nings­klä­der, bå­de ifrå­ga om de­sign och färger? I så­da­na fall är Adi­das kol­lek­tion Warp knit nå­got för dig. Stil­re­na plagg i grått och vitt med enk­la de­tal­jer. Allt är stic­kat i ett mjukt och söm­löst ny­lon­ma­te­ri­al, ut­an att kom­pro­mis­sa med stöd och kom­pres­sion. Vi äls­kar de grå tightsen som kra­mar om be­nen och hål­ler allt på plats sam­ti­digt som de är lät­ta att dra på sig (yes för det). Och skitsnyg­ga.

Tips! Mat­cha med de här snyg­ga short­sen, ock­så från Tri­umph.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.