Na­tur­nä­ra

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Ryggsäck­st­ren­den fort­sät­ter att växa. Nya hip­sterfa­vo­ri­ten är den ös­ter­ri­kis­ka klas­si­kern Ka­marg som åter­upp­stått ef­ter 25 års från­va­ro på mark­na­den. Säc­kar­na, som är i vat­ten­tät can­vas och för­sed­da med snyg­ga lä­der­de­tal­jer finns i b ått bei­ge och r tt. ri­set r r för en ryggsäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.