28

ShapeUp - - WHAT'S UP -

så många pro­cent mins­kad risk att drab­bas av typ-2 di­a­be­tes ha­de kvin­nor som åt ett äpp­le om da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.