g o o tio

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Mör­ka kväl­lar krä­ver lyx­i­ga dofter. Nya kol­lek­tio­nen ”Splen­di­da” från

Bvl­ga­ri tar va­ra på tre klas­sis­ka och äls­ka­de par­fym­no­ter – iris, ros och jas­min, och gör nå­got nytt av var och en av dem. Det här är blomdof­ter även för dig som in­te trod­de att du gil­lar blom­migt.

Välj mel­lan mo­dernt sen­su­el­la ”Jas­min no­ir”, uni­ka och dyr­ba­ra ro­sen­dof­ten ”Ro­se Ro­se” och so­fisti­ke­ra­de ris d or oman . ri­set r en flas­ka är cir­ka kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.