O lje­kung­ar

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Har du tes­tat att by­ta ut dusch­krä­men mot en ol­je­pro­dukt? Om du bör­jar med en dusch­ol­ja, som till e em­pel ui­nots ouche iri­fic sho er gel (275 kr) är chan­sen stor att du in­te by­ter till­ba­ka.

or­rol an rån sam­ma se­rie ui­le iri­fic kr åter uk­tar och ger hu­den gyl­le­ne lys­ter, och som bonus ex­traknäc­ker den gär­na som hår­ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.