Mång­syss­lan­de väl­gö­ra­re

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Den här multi­funk­tio­nel­la mjuk­gö­ra­ren har in­te ba­ra ett snyggt ytt­re (form­gi­ven av en världs­be­römd ta­tu­e­ra­re) och ett lent in­re, den bi­drar ock­så till be­va­ran­det av regn­skog. För var­je såld burk går 14 kro­nor till att skyd­da regn­sko­gen och dess ho­ta­de ar­ter. Pri­set för en ”Ama­zo­ni­an Sa­viour Mul­ti-Pur­po­se Balm” från The Bo­dy Shop är 115 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.