Bygg en bas

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Vi kan ska­pa lys­ter i hu­den ge­nom att so­va och äta bra. Men den störs­ta ef­fek­ten får vi trots allt med hjälp av rätt ma­ke­up. Sen­sa­is ”Glowing ba­se” är en lys­ter­gi­van­de och fuktrik pri­mer med pär­le­mor­pig­ment som prep­par hu­den med lys­ter och får den ef­ter­föl­jan­de ma­ke­u­pen att stan­na på plats – länge. Pri­set är 455 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.