Spa-ri­tu­al for hem­mabruk

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Ibland känns ett dyrt spa-be­sök rätt onö­digt. Som när man an­vän­der The ody hops fir­ming se­rie som är en del av de­ras spa-kon­cept ”Spa of the world”. Be­ri­kad med en mix av fruktextrakt som häm­tats från sko­gar och kläng­väx­ter, blan­da­de till härliga kon­si­sten­ser och fris­ka dofter.

Tes­ta till ex­em­pel ny­he­ten ”Et­hi­o­pi­an green cof­fee cream” (ljuv­lig!) el­ler hjälp kvinn­li­ga ent­re­pre­nö­rer i Eti­o­pi­en ge­nom att kö­pa le­nas­te tänk ara hai mak­rut li­me fir­mi­ning oil in­ne­hål­lan­de rätt­vist pro­du­ce­rad maru­la­ol­ja. Pri­ser från 225 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.