GO GLIT­TER!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

I höst är glit­ter he­ta­re än på länge och ja, det pas­sar även vux­na. Tren­di­ga gnist­ran­de ögon­lock får du med pa­let­ten ”Mas­ter­pie­ce Nu­de Pa­let­te” i ”Or­chid” – åt­ta pig­ment­ri­ka och håll­ba­ra skug­gor från Max Factor. Pris för en do­sa är 199 kr.

TIPS! Vill ögon­skug­gan gli­da av? Att grun­da med en bra pri­mer gör skill­nad. Ögon­pri­mer, ”Coconut ba­se un­der(co­ver) eye­pri­mer”, 310 kr, Marc Jacobs.

In­te råd med pri­mer? Tes­ta bil­li­ga ba­sick­ne­pet – helt van­ligt va­se­lin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.