Själv­käns­la på flas­ka

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Har du tänkt på hur en doft kan bi­dra med ex­tra ener­gi och lik­som lyf­ta var­da­gen till en an­nan, skö­na­re ni­vå? Ja, kanske till och med hö­ja själv­käns­lan ett snäpp och få dig att sträc­ka li­te ex­tra på ryg­gen? Stel­la McCart­neys nya ”Pop Blue­ber­ry” är just en så­dan. Pri­set är 550 kr för 30 ml.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.