Aga­ve­soc­ker är myc­ket nyt­ti­ga­re än van­ligt soc­ker

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Falskt

Aga­ve­soc­ker är i prin­cip sam­ma sak som bords­soc­ker med skill­na­den att den in­ne­hål­ler en stör­re an­del fruk­tos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.