Över nat­ten-gröt med äpp­le, hal­lon och pi­sta­genöt­ter

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Hav­re­gryns­gröt är en rik­tig su­per­fru­kost som bi­drar med bra kol­hyd­ra­ter, lång mätt­nads­käns­la och den häl­so­sam­ma fi ern be­tag­lu­kan. Ingre­di­en­ser

(4 por­tio­ner) dl hav­re­gryn dl äp­pel­must, osö­tad 1 äpp­le, grov­ri­vet dl färs­ka hal­lon dl na­tu­rell yog­hurt Top­ping dl pi­sta­genöt­ter, ros­ta­de och hac­ka­de dl ko­ko­schips val­fria bär msk fly­tan­de ho­nung el­ler lönn­si­rap

Gör så här

. Blan­da hav­re­gry­nen med äp­pel­must i en skål och låt stå kallt över nat­ten.

. Blan­da ner grov­ri­vet äpp­le och hal­lon i grö­ten. Rör om så att hal­lo­nen mo­sas.

. Till­sätt yog­hur­ten. Lägg upp i skå­lar och gar­ne­ra med pi­sta­genöt­ter, kokos och bär. Ring­la even­tu­ellt över li­te ho­nung el­ler lönn­si­rap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.