Psy­ko­sop­pa

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Den här sop­pan är bra för bå­de tar­men och hjär­nan. Forskning g kan­ta­rel­ler,vi­sar att put­sa­de­go­da ak­te­ri­e­roch ski­va­de och fi rer in­te ara år0 , 5 vårdl oliv­ol­ja tarm­flo­ra i alans ut­an grön även uc­chi­ni,får oss ski­va­datt må bra men­talt. gul uc­chi­ni, ski­vad jung­frusås Ingre­di­en­ser­salt och svart­pep­par

(4 por­tio­ner) 5 ung­frusås0 0 g jord­ärt­skoc­kor ci­tron, pur­jo lökri­vet skal och juice ,0,5 li­ter dl vitvins­vi­nä­ger­lant­bul­jong 410 tsk 0 g ko­ri­an­der frön blom­kål 1 dl oliv­ol­ja 2 pä­ron tsk tor­kad tim­jan en skvätt try el ol­ja fri­vil­ligt ), kru­ka ko­ri­an­der, strim­lad tsk salt 2 sal tkr m och ny ma­len svart­pep­par svart­pep­par Rostad svart­kål 8 Gör 0 g så svart­kål här 1 . Tänd msk gril­len. oliv­ol­ja För den 1 glö­dan­de­krm salt ko­len till ena si­dan val­fri­av gril­len. färsk Vär­mört, t. uppex blad-en stek­per­sil­ja­pan­na på gril­len.

2 . Svet­ta lök, vit­lök, tim­jan Göroch kan­ta­rel­ler­så här i ol­jan över 1 in­di­rekt Ska­la. jord­ärt­skoc­kor­na glöd tills lö­ken är trans­pa­rent och mjuk. och de­la i mind­re bi­tar. Skär pur­jo­lö­ken på mit­ten och skölj no­ga.

23. Låt Sma­ka jord­ärt­skoc­kor av med salt och pur­jo­lök­pep­par. putt­ra i bul­jong­en tills För­de­la­de blir 4. mju­ka. lök och Ta svam­pa­vi bul­jong­en bot­ten på en från ugns­sä­ker plat­tan och form. låt den Var­va sval­na gul li­te. och 5. grön zuc3 c h ini Skär över. bort Kryd­da­de grövs­ta med. salt bi­tar­na och svart­pep­par. av stam­men från svart­kå­len Ba­ka på 6. och in di­rektstrim­la glöd bla­den. un­der­lock Mas­se­ra tills zuc­chi­nin se­dan med ol­ja bör­jar och mjuk­na. salt.

47. Värm Strö even­tu­ellt ug­nen till li­te 100° blöt­lag-och rostad a rök­spån svart­kå­len di­rekt i cir­ka på glö­den 40 de sista mi­nu­ter­na för att få mi­nu­ter. Rör om då och då. Ställ åt si­dan och spa­ra till top­ping­en. 5 li­te De­lar ök smak­blom­kå­len på zuc­chi­nin. och. pä­ro­nen Ta formen i mind­re från 8. bi­tar. gril­len Häll och över­ring­la bul­jong­ko­ket rik­ligt med jung­fru sås i en mix­er till­sam­mans över­he­la an­rätt­ning­en. med res­te­na v grön­sa­ker­na och tim­jan.

6 ung­frus­sås. Mixa sop­pan slät och sma­ka Blan­da av med ci­tron­skal, salt, ny ma­len ci­tron -9. svart pep­par­juice, vi­nä­ger, och ko­ri­an­der frön even­tu­ellt någ­ra och ol­ja drop­par i en k ann mix­er. tryf­fel­ol­ja.

71.0 Värm Mix a sop­pan och si­la. till. en ljum­men Blan­da tem­pe­ra­tur med ko­ri­an­dern om det 11. be­hövs.ochsma­ka av med salt och pep­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.