Tip­set! Vå­ga gå

ShapeUp - - WORKOUT -

et finns en gam­mal upp­fatt­ning om att man som lö­pa­re un­der inga om­stän­dig­he­ter får sak­ta in och gå. Helt fel! Hu­vud­sa­ken är att du tar dig ut i lö­par­spå­ret.

Lyss­na på krop­pen och gå vis­sa sträc­kor, det är myc­ket bätt­re än att som ny­bör­ja­re ta ut dig för myc­ket med risk för ska­dor som följd. Un­der de förs­ta run­dor­na kan du med för­del va­ri­e­ra löp­ning med gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.