Ben­lyft

ShapeUp - - WORKOUT -

En öv­ning där du verk­li­gen kom­mer åt att ak­ti­ve­ra sä­tesmusk­ler­na or­dent­ligt!

Gör så här:

Lägg dig på mage på en bänk. Håll fast i bän­ken och låt höf­ter­na va­ra pre­cis vid bän­kens slut.

Dra in knä­na en li­ten bit un­der bän­ken mot brös­tet, och rä­ta se­dan ut dem sam­ti­digt som du skju­ter upp dem.

Håll en stund i topp­lä­get och sänk se­dan ned igen. Upp­re­pa.

Tänk på: Håll up­pe i topp­lä­get och knip åt för att verk­li­gen hit­ta den där kon­tak­ten vi vill åt!

Reps: 10 reps x 3

B

A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.