Sq uats med stock

ShapeUp - - WORKOUT -

Squats, el­ler ben­böj som öv­ning­en ock­så kal­las, går att ut­fö­ra bå­de med och ut­an vikt. På ut­om­hus­gym kan du of­ta hit­ta bå­de det ena och det and­ra som fun­kar som vikt!

Gör så här:

An­das in och spänn ma­gen, sänk bak­de­len som när du ska sät­ta dig på en stol.

Be­håll stolt håll­ning med rak rygg och ax­lar­na bak­åtrul­la­de och sänk­ta. Kom upp igen och sträck ut be­nen.

Tänk på: Se till att skju­ta ifrån or­dent­ligt med hä­lar­na så ak­ti­ve­rar du rump­musk­ler­na mer.

Reps: 10 reps x 4

A

B

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.